Jolanta Michasiewicz, red. Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Witam. Na stronie WORD Warszawa pojawiła się informacja o rozpoczynających się nowych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe instruktorów i egzaminatorów. Czy uważa Pan, że w dzisiejszych, trudnych dla branży czasach, znajdą się chętni do rozszerzania swoich uprawnień?

Krzysztof Wójcik, p.o. kierownika Wydziału Szkoleń WORD w Warszawie: Witam. W ostatnim czasie wpłynęła do nas duża liczba zapytań, o możliwość uczestniczenia w kursie rozszerzającym uprawnienia. Pytania kierowały zarówno osoby posiadające uprawnienia instruktora, jak też egzaminatora. Sytuacja ta utwierdziła nas w przekonaniu, że istnieje potrzeba zorganizowania tego typu szkoleń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowaliśmy ofertę kursów kwalifikacyjnych podnoszących uprawnienia specjalistów z branży szkoleniowo-egzaminacyjnej. Równolegle prowadzić będziemy również kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

 

Jolanta Michasiewicz: Z informacji, które docierały do Redakcji, wywnioskować można było, iż kursy rozszerzające uprawnienia egzaminatora nie są od pewnego czasu realizowane w Polsce. Co Pana zdaniem było tego powodem?

Krzysztof Wójcik: Przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami, program szkolenia rozszerzającego posiadane uprawnienia dla egzaminatorów przewidywał stosunkowo małą liczbę godzin, co przekładało się proporcjonalnie na niskie koszty. Sytuacja ta diametralnie uległa zmianie i prawdopodobnie to stało się przyczyną spadku popytu na takie szkolenie w danych regionach Polski. Konsekwencją takiego trendu był późniejszy brak podaży.

 

Jolanta Michasiewicz: WORD Warszawa cyklicznie prowadzi szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. Jakie osoby głównie decydują się na taki kurs?

Krzysztof Wójcik: Na kursy dla kandydatów na egzaminatorów zgłaszają się najczęściej osoby posiadające uprawnienia instruktora nauki jazdy. W większości są to czynni instruktorzy, chcący udoskonalać swój warsztat pracy. Wedle maksymy: “Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – swoją wiedzę i umiejętności warto stale pogłębiać i doskonalić.

 

Jolanta Michasiewicz: Jako WORD organizujecie także kursy dla instruktorów nauki jazdy. W jaki sposób zamierzacie zrealizować część praktyczną, skoro WORD nie prowadzi szkoleń dla kandydatów na kierowców?

Krzysztof Wójcik: WORD Warszawa już od 2010 roku organizuje różnego rodzaju seminaria, spotkania, warsztaty ze środowiskiem OSK. Przez te lata zawiązała się grupa instruktorów-pasjonatów, czynnie biorących w nich udział. Ich zaangażowanie inspirowało także nas do podnoszenia własnych standardów. To właśnie przede wszystkim do nich skierujemy ofertę współpracy w tym zakresie.

 

Jolanta Michasiewicz: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów

Krzysztof Wójcik: Dziękuję również. Pozdrawiam.