Wprowadzone przez Kris

Jeszcze raz o przepisach przesuniętych na 2017 rok

24 grudnia 2015 roku została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku poz. 2183). Lektura tego dość zawiłego tekstu oraz sprzeczne (nie zawsze zgodne z faktami) informacje medialne zainspirowały nas do “rozszyfrowania” zawiłości art. 139 ustawy o kierujących […]

Na egzamin państwowy bez dowodu osobistego? Wyjaśnia Krzysztof Wójcik

Pytanie: Witam. Mam pytanie, na które nikt nie jest mi w stanie odpowiedzieć. Zdałam już egzamin teoretyczny. Mam umówiony termin egzaminu praktycznego. Ale zgubiłam dowód osobisty. Mam zaświadczenie z urzędu o utracie poprzedniego i potwierdzenie wniosku o złożenie dowodu. Paszport niestety nieważny. Czy mogę przystąpić do egzaminu bez dowodu? Odpowiedź: Niestety, w tym przypadku nie mam dobrych wiadomości. […]

Andrzej Markowski: Szkolący musi mieć szacunek do siebie samego

Rozmowa z Andrzejem Markowskim, psychologiem transportu (fragmenty)   – Czy podziela Pan opinię, że polscy kierowcy są wyjątkowo źli – niesubordynowani, aroganccy, niezdyscyplinowani? – (…) Zachowanie człowieka zależy od tego, jak dalece na nasze decyzje wpływa cienka, pokrywająca naturę powłoczka, którą nazywamy kulturą. Co jest ważne w ruchu drogowym? Mylący jest model, który mówi, że […]

NIK: zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu nie poprawiły bezpieczeństwa na drogach

Wprowadzane w ostatnich latach zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły na razie znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Egzamin na prawo jazdy zdaje zaledwie co trzeci kursant, a polscy młodzi kierowcy są w czołówce państw Unii Europejskiej jako sprawcy wypadków. Rygoryzm egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie […]

Spadek liczby nietrzeźwych kierowców Kategorie:

Dane Komendy Głównej Policji wskazują na postępujący spadek liczby nietrzeźwych kierowców oraz wypadków przez nich spowodowanych. Przyczyn tego pozytywnego trendu należy szukać w podjętych na przestrzeni ostatnich lat działaniach prewencyjnych, których oceny podjęli się eksperci Instytutu Transportu Samochodowego. Wynikiem ich pracy jest opublikowany właśnie raport “Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006-2013”. […]

Egzaminatorzy i instruktorzy rozszerzają uprawnienia – rozmowa z Krzysztofem Wójcikiem

Jolanta Michasiewicz, red. Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Witam. Na stronie WORD Warszawa pojawiła się informacja o rozpoczynających się nowych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe instruktorów i egzaminatorów. Czy uważa Pan, że w dzisiejszych, trudnych dla branży czasach, znajdą się chętni do rozszerzania swoich uprawnień? Krzysztof Wójcik, p.o. kierownika Wydziału Szkoleń WORD w Warszawie: Witam. W ostatnim czasie wpłynęła […]

Chyba zbyt mało wiemy o pracy straży miejskich

ytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Witam, raz jeszcze bardzo dziękujemy za zaproszenie naszej redakcji na szkolenie pracowników Referatu Profilaktyki, które odbyło się 30 stycznia. Zbyt mało opisujemy działania straży miejskich. Tak więc, przyszedł czas na zmianę. Na początek poprosimy o informację o podstawowych zadaniach i działaniach referatu, którego jest Pani szefową, zadaniach i działaniach w […]

iektóre przedmioty, oferując niższą cenę, oszczędzają na jakości szkolenia, ale… – ocenia resort transportu

W odpowiedzi na pytania posłanki Moniki Wielichowskiej zawarte w interpelacji nr 30060, w imieniu ministra infrastruktury i rozwoju, sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz przedstawił stanowisko resortu w sprawach wynikających z przepisów lub ich braku w ustawie o kierujących pojazdami, a tu m.inn. ceny minimalnej za szkolenie kandydatów na kierowców. W ocenie resortu idea ustanowienia ceny minimalnej […]

Dzisiaj wracamy do normalności. W rozporządzeniach przepisy zostaną doprecyzowane – mówi Tomasz Piętka

Rozporządzenia wykonawcze – podkreślał Piętka – należy podzielić na te całkowicie nowe i wymagające uzupełnienia. Te w obiegu są ważne 18 miesięcy. U finału procesowania znajdują się dwa z nich, a tu w sprawie wydawania praw uprawnień oraz dotyczące komisji weryfikacyjnej. Aktualnie – jak się dowiadujemy – trwają uzgodnienia międzyresortowe. Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji […]

Dzisiaj wracamy do normalności. W rozporządzeniach przepisy zostaną doprecyzowane – mówi Tomasz Piętka

Sala konferencyjna WORD w Warszawie w dniu 12 września br. była przepełniona, wielu zainteresowanych siedziało na dostawionych krzesłach, czy nawet stało. Takie zainteresowanie wywołało spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców, spotkanie współorganizowane przez: Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, Fundacja “Zapobieganie Wypadkom Drogowym” z siedzibą w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie […]